SPECIALIST IN SCHROEVEN EN ACCESSOIRES VOOR PROFESSIONALS
starblock®
Facebook-starblock Instagram-starblock Youtube-starblock Linkedin-starblock
Contact
2000x280-header-generique-chantier
Persoonlijke gegevens
Starblock > Persoonlijke gegevens

Bescherming van persoonsgegevens en beheer van Cookies

Showcase-website www.starblock.fr

 

NORAIL is bezorgd over het respecteren van uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens die worden verzonden in het kader van het gebruik van de verschillende diensten van de website www.starblock.fr.

Dit onderdeel is gewijd aan ons beleid en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u meer te weten komen over de oorsprong en het gebruik van de browse-informatie die wordt verwerkt tijdens uw raadpleging van onze website, en over uw rechten. Om de goede werking van de website, gepubliceerd door NORAIL SAS, te garanderen, is deze laatste verplicht om veel persoonlijke gegevens te verzamelen.

I. Inhoud met betrekking tot persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens zijn persoonlijk wanneer ze het mogelijk maken om, direct of indirect, een natuurlijke persoon te identificeren, in het bijzonder de persoon die de website bezoekt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Het bedrijf NORAIL beschikt over de computer en de menselijke hulpbronnen die bedoeld zijn om de verwerking van persoonlijke gegevens die worden gecommuniceerd in het kader van het gebruik van de website www.norail.fr en de navigatie ervan, het aanmaken van een klantaccount of het vervullen van een bestelling van de Klant.

NORAIL verbindt zich er daarom toe om te handelen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april, 2016 (AVG) met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

NORAIL zal waarschijnlijk alle of een deel van de volgende gegevens verzamelen en verwerken: naam (en geboortenaam), voornaam, geboortedatum, eventueel postadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adressen en cookies, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord, informatie met betrekking tot lopende of geplaatste bestellingen door de klant, economische en betalingsinformatie, informatie die nodig is om een wettelijke garantie uit te voeren, activiteiten met betrekking tot de door de website uitgevoerde dienst (datum van bezoek, nummer en referenties van bezochte pagina’s, acties op de site), verbindings- en geolocatiegegevens en de informatie die nodig is voor het opzetten van een wedstrijd of enige andere activiteit of evenement opgezet door het bedrijf NORAIL via de website.

Sommige persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld verplicht als onderdeel van de verwerking van uw bestelling, andere zijn dan optioneel volgens wat wordt gespecificeerd bij het verzamelen van de persoonlijke gegevens; u wordt dan om uw toestemming gevraagd.

Het is noodzakelijk dat de gedeelde persoonsgegevens juist en up-to-date zijn.

Sommige gegevens worden verkregen via cookies

Met uw toestemming gebruiken wij cookies om uw bezoek aan en navigatie op onze website te vergemakkelijken door deze aan te passen aan uw apparatuur en uw zoekmachine. Dankzij deze cookies kunnen wij u producten aanbieden die overeenkomen met uw koopgedrag.

Dit zijn gegevens over de geraadpleegde en/of gekochte producten, het IP-adres van de Klant of Prospect en de locatie.

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens?

De meegedeelde gegevens zijn nuttig in het kader van de op de website ingerichte dienst en voor het onderhouden van een goede relatie met de Klant en/of de Prospect.

Het verzamelen en verwerken van deze informatie is noodzakelijk voor:

– de creatie, toegang en beheer van uw persoonlijke ruimte,

– uw bestelling, uw levering, uw facturering en after-sales service verwerken en volgen,

– u op zijn best tevreden stellen door uw vragen te beantwoorden,

– eventuele onbetaalde rekeningen en/of geschillen beheren,

–  Abonneer op onze nieuwsbrief,

– het beheer van wedstrijden,

– het beheer van onze communicatienetwerken (sociale netwerken, enz.),

– u informeren over onze commerciële aanbiedingen via ons communicatienetwerk,

– u aanbiedingen of producten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn,

– analyseer onze commerciële en communicatieve maatregelen (statistieken, enz.),

– onze website aanpassen aan uw scherm,

– het beheer van productbeoordelingen,

– het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie en verzet.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

NORAIL zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die nodig en nuttig is voor de doeleinden van de verwerking. Bepaalde looptijden zijn ook wettelijk vastgelegd.

– Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die varieert naargelang het doel van de verzameling:

– 1 maand voor het bewaren van cookies.

– 5 jaar voor operaties met betrekking tot commerciële prospectie.

– 10 jaar voor operaties met betrekking tot het beheer van klantenrekeningen, hun bestellingen, de ontwikkeling van commerciële statistieken, het beheer van wedstrijden, communicatie en commerciële aanbiedingen, en het beheer van de meningen van mensen over producten, en het beheer van verzoeken om toegangsrechten , rectificatie en oppositie.

Alle contractuele gegevens worden bewaard gedurende de noodzakelijke wettelijke termijn (garanties, wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen, enz.).

Aan het einde van de hierboven aangegeven periode en wanneer de Prospect of de Klant om verwijdering heeft verzocht, worden alle persoonlijke gegevens onmiddellijk vernietigd.

Bij overlijden van de Klant of Prospect kunnen de erfgenamen hun recht op wissing en vergetelheid uitoefenen.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

NORAIL kan deze persoonsgegevens delen met:

– de verantwoordelijken van de marketingafdeling, de verkoopafdeling, de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor klantenrelaties en prospectie, de administratieve afdelingen, de logistieke en IT-afdelingen en hun lijnmanagers;

– De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de controle (statutaire auditor, afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de interne controleprocedures, enz.);

– externe partners en bedrijven die noodzakelijkerwijs verbonden zijn met de uitvoering van de opdrachten van het bedrijf NORAIL;

– bedrijven die deel uitmaken van de BRICONORD Groep, waarvan NORAIL een dochteronderneming is;

– Organisaties, juridisch medewerkers en ministeriële functionarissen in het kader van hun incassoopdracht.

Wat zijn de procedures voor het uitoefenen van rechten?

Conform de Europese Verordening (AVG) heeft u recht op inzage, verzet tegen verwerking, wijziging, verwijdering, intrekking van toestemming, recht op beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De Cliënt of de Prospect kan zijn rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het hoofdkantoor gevestigd te 50 rue Théophile Boyer in LE CATEAU CAMBRESIS (59360).

NORAIL stuurt vervolgens binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek een bevestiging.

Daarnaast is er ook een afmeldlink op elke e-mail die door NORAIL wordt verzonden.

Worden de gegevens overgedragen buiten de EU?

NORAIL draagt geen verzamelde persoonsgegevens over buiten de Europese Unie.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

NORAIL zet zich in om het respect voor de privacy van haar klanten en potentiële klanten tot een prioriteit te maken.

Of het nu tijdens het bezoek aan de website is of tijdens de online betaling van de bestelling, NORAIL zet alle nodige middelen in om de verzamelde gegevens te beveiligen.

NORAIL maakt gebruik van het HTTPS-protocol (Hypertext Transfer Protocol Secure), waarmee de Klant en de Bezoeker de identiteit van de website kunnen verifiëren.

II. Inhoud met betrekking tot cookies

Wat is een koekje?                     

De term “cookie” verwijst naar een tekstbestand dat, afhankelijk van uw keuzes, kan worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal wanneer u een online dienst raadpleegt met behulp van uw navigatie. Een cookiebestand stelt de uitgever in staat om de terminal te identificeren waarop het is geregistreerd, gedurende de geldigheidsperiode of registratie van de cookie.

Bij een bezoek aan de website kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in deze “cookie”-bestanden, onder voorbehoud van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen .

Zolang de Klant niet beslist om cookies uit te schakelen, aanvaardt hij dat de Website ze mag gebruiken. Hij kan deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren, afhankelijk van de deactivering mogelijkheden die hem worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de via de Website aangeboden diensten kan verminderen of verhinderen.

De houdbaarheid van deze informatie in uw computer is 1 maand.

Doeleinden van het gebruik van cookies:

Cookies stellen ons in staat:

  1. om statistieken en bezoekvolumes vast te stellen en gebruik te maken van de verschillende elementen waaruit onze website bestaat (bezochte rubrieken en inhoud, routes), waardoor we het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
  2. om informatie te onthouden met betrekking tot een formulier dat u op onze website hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of tot producten, diensten of informatie die u op onze website hebt gekozen (inhoud van een bestelmand, enz.);
  3. om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze website, zoals uw account;
  4. ter verbetering van de beveiliging, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde tijd wordt gevraagd om opnieuw in te loggen;
  5. om de promoties en reclame-inhoud die op uw terminal wordt weergegeven in onze speciale ruimtes aan te passen aan de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt en aan uw navigatie op onze website om u advertenties te presenteren op basis van uw interessegebieden. belangen.

 

Uw keuzes met betrekking tot cookies:

U heeft verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Elke configuratie die u kunt uitvoeren, zal waarschijnlijk uw browsen op internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. U kunt er op elk moment voor kiezen om uw wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen, via de hieronder beschreven middelen.

1-De cookieovereenkomst:

De opname van een cookie in een terminal is in wezen afhankelijk van de wil van de gebruiker van de terminal, die deze op elk moment en gratis kan uitdrukken en wijzigen via de keuzes die hem door zijn navigatiesoftware worden aangeboden.

Als u de opslag van cookies op uw terminal in uw browsersoftware hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina’s en inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op uw terminal. Ze zijn daar alleen leesbaar voor hun uitgever.

2-Het weigeren van cookies:

Als u de registratie van cookies in uw terminal weigert, of als u de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, kunt u niet langer profiteren van een aantal functionaliteiten die toch nodig zijn om in bepaalde delen van onze website te navigeren. Dit zou het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. Dit zou ook het geval zijn wanneer wij – of onze serviceproviders – vanwege technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit uw apparaat lijkt te zijn verbonden, niet kunnen herkennen. naar internet.

Waar van toepassing wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

3-Hoe u uw keuzes kunt uitoefenen op basis van uw browser:

Als u cookies op uw computer wilt blokkeren, als u op de hoogte wilt worden gehouden zodra een cookie op uw computer wordt opgeslagen of als u cookies wilt verwijderen, breng dan de nodige wijzigingen aan in uw internetbrowser, meestal in de “Help” of “Internet Opties”.

Klik op onderstaande links voor meer details:

Voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=3421433

Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-disable-cookies

III. Google Analytics

NORAIL maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyseservice om ons te helpen het verkeer naar onze website te meten, door bezoekers en klanten, met behulp van cookies.

Klik op deze link voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr).

Google heeft een eigen privacybeleid (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

U kunt tracking door Google Analytics ook deactiveren of tracking deactiveren door op deze link te klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

IV. Do list

Het bedrijf NORAIL gebruikt Do List, een serviceplatform voor e-mailmarketing.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens of het privacybeleid van het platform, klik op deze link: https://www.dolist.com/donnees-personnelles-cookies/.

V. Wijziging van dit beleid inzake persoonsgegevens en cookies

Ons beleid inzake persoonsgegevens en cookies, zoals hier gedefinieerd, werd online gezet op 03/12/2019.

We behouden ons het recht voor om dit document op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

references Meer dan
630 referenties
exigence-qualite Ecovadis-gecertificeerd
bedrijf
Modele_brevete-produit Gepatenteerd
model
CE Productnormering